Hissin_syotto_roilottuna_kattoon_ja_32mm_reika_roilosta_vinoporattuna_kuiluun